+421 907-922-776
uk online sales best quality luxury replica hublot big bang unico berluti colld brown automatic brown dial mens watch 411 ci 0500 vr ber20.beautiful swiss made replicahamiltonwatch.com.

Recyklácia

Táto oblasť pomáha riešiť problém ekológie a ochrany životného prostredia. Zaoberá sa recykláciou odpadov obsahujúcich drahé kovy. Safina vykupuje a prepracuváva dentálne a klenotnícke odpady, použité chemikálie s obsahom drahých kovov, staré šperky, mince, odpady elektrochemického a elektronického priemyslu a ďalšie odpady z drahých kovov.

Prehľad vykupovaných a zpracovávaných odpadov

Odpady z elektrických a elektronických zariadení

Autokatalyzátory

Fotomateriály

Priemyslové odpady určené pre hydrometalurgické zpracovanie

Výrobky z platinových kovov

Dentálne materiály

Odpady z klenotnických výrob

Ostatné